Over Lionsclub Purmerend Marktstaede

Lionsclub Purmerend Marktstaede is een enthousiaste club van ruim 30 vrouwen en mannen uit verschillende beroepsgroepen die twee keer in de maand bij elkaar komen om het internationale Lionsmotto 'We Serve' inhoud te geven. Dat betekent dat allerlei activiteiten worden ontwikkeld waarmee geld wordt ingezameld wat ten goede komt aan goede doelen. Ook worden er hand- en spandiensten verricht bij activiteiten waarbij veel handen licht werk maken. Onze club maakt deel uit van het grootste internationale netwerk van serviceclubs: Lions Clubs International.