Lionsclub Purmerend Marktstaede

Welkom bij Lionsclub Purmerend Marktstaede

Lionsclub Purmerend Marktstaede is een enthousiaste club van 22 vrouwen en mannen uit verschillende beroepsgroepen die twee keer in de maand bij elkaar komen om het internationale Lionsmotto 'We Serve' inhoud te geven. Dat betekent dat allerlei activiteiten worden ontwikkeld waarmee geld wordt ingezameld wat ten goede komt aan goede doelen. Ook worden er hand- en spandiensten verricht bij activiteiten waarbij veel handen licht werk maken.

Onze club maakt deel uit van het grootste internationale netwerk van serviceclubs: Lions Clubs International.

 


Lions knappen tuinen op

Onlangs hebben tien leden van Lionsclub Purmerend Marktstaede in samenwerking met RSWP belangeloos hun handen uit de mouwen gestoken tijdens de tuinklusavond bij inwoners uit Purmer-Noord. In twee uur werden twee verwilderde tuinen weer helemaal opgeknapt. 

 


Een bloemetje voor de zorg

Begin april werden bij alle verpleeg- en verzorgingstehuizen in Purmerend grote bossen met tulpen bezorgd door Lionsclub Purmerend Marktstaede. Deze tulpen sieren de verschillende woonkamers in deze verzorgingshuizen en hopelijk brengen we hiermee een beetje liefde en vrolijkheid in deze rare periode.

 


Lions helpen mee voor Stichting Dare 2 Give

Op 13 maart hebben leden van onze club Stichting Dare2Give voor de tweede maal geholpen bij het benefietdiner op het Clusius college te Purmerend. De opbrengsten van deze avond komen ten goede van het weeshuis van de stichting op Sumatra.

Het was wederom een geslaagde avond.

 


Lionsclub Purmerend Markstaede sparen DE-spaarpunten voor de Voedselbank

Dit jaar werd wederom een inzamelactie van DE-spaarpunten opgezet door Lionsclub Purmerend Marktstaede. Purmerend deed enthousiast mee, met als resultaat dat er 405.076 punten werden ingezameld. Dit heeft geresulteerd tot 866 pakken koffie voor de Voedselbank. Namens de club overhandigde Bert Bouman de cheque. Inwoners van Purmerend, bedankt!

 


Escape room challenge

Om de team samenwerking te verbeteren hebben we met LC Purmerend Marktstaede afgelopen dinsdag de Escape rooms van Best Escape Purmerend onveilig gemaakt. Een team van dames ging de strijd aan tegen een heren team. Het was een spannend uur en beide mysteries werden opgelost. Het was een zeer geslaagde avond

 


Binnenkort: Pubquiz in samenwerking met de Kwisfabriek

Lionsclub Purmerend Marktstaede gaat in maart 2020 in samenwerking met De Kwis Fabriek een pubquiz organiseren. Teams kunnen zich inschrijven, voor de winnaar zal een mooie prijs beschikbaar worden gesteld.

De opbrengst van de inschrijvingsgelden zal ten goede komen van het goede doel voor het jaar 2020/2021. Ook omdat het momenteel nog niet bekend is of we tegen die tijd een bijeenkomst mogen organiseren met een groot aantal aanwezigen, worden de mogelijkheden voor een online versie ook overwogen.

Houd deze website en onze Facebook pagina in de gaten voor verdere informatie en de precieze datum. 


Het Goede Doel 2020-2021

Lions club Purmerend Markstaede stimuleert haar leden om goede doelen in te brengen. Een goed doel kan door de club zowel materieel als immaterieel ondersteund worden. Het gekozen doel kan zowel op lokaal, nationaal als internationaal terrein liggen.
Goede doelen kunnen vóór 1 maart van het betreffende bestuursjaar door leden en niet-leden worden ingebracht. Elk goed doel moet ten minste voldoen aan de volgende criteria:

  • Het doel moet helder zijn en de clubleden aanspreken.
  • De inzet van de club moet ten behoeve van de gemeenschap zijn en een wezenlijke bijdrage betekenen
  • Instellingen, verenigingen, instanties, gemeenschappen e.a. die reeds door andere organisaties uitvoerig gesubsidieerd/ gedoneerd worden, komen niet als een geschikt doel voor de club in aanmerking. Uitzondering hierop zijn activiteiten georganiseerd door Lionsclubs onderling en die welke georganiseerd worden door de landelijke/ internationale Lions organisatie
  • Het ondersteunen van goede doelen, die duidelijk gekoppeld zijn aan politieke dan wel religieuze richtingen, komen niet voor behandeling in aanmerking.

 

In het bestuursjaar 2020-2021 heeft Lionsclub Purmerend Marktstaede besloten wederom te gaan samenwerken met Regionale Stichting Wonen Plus 

Regionale Stichting Wonen Plus

"RSWP is er omdat wij mensen willen helpen. We willen ervoor zorgen dat kwetsbare thuiswonende mensen passende hulp krijgen als zij dat nodig hebben, met de focus op “meedoen” en “iedereen doet ertoe”. Deze ondersteuning moet niet vanuit ons komen maar uit de directe woonomgeving van mensen die naar elkaar om kijken en er voor elkaar willen zijn. Dat willen wij mogelijk maken. Wij geloven in een samenleving waarin mensen er voor elkaar zijn en elkaar helpen als dat nodig is. Met RSWP zetten we ons in om dat te realiseren"

uit webpagina van RSWP