Welkom bij Lionsclub Purmerend Marktstaede

 

Lionsclub Purmerend Marktstaede is een enthousiaste club van 16 vrouwen en mannen uit verschillende beroepsgroepen die twee keer in de maand bij elkaar komen om het internationale Lionsmotto 'We Serve' inhoud te geven. Dat betekent dat allerlei activiteiten worden ontwikkeld waarmee geld wordt ingezameld wat ten goede komt aan goede doelen. Ook worden er hand- en spandiensten verricht bij activiteiten waarbij veel handen licht werk maken.

Onze club maakt deel uit van het grootste internationale netwerk van serviceclubs: Lions Clubs International.

 


Bowlen met jonge mantelzorgers

Op 8 juni a.s. gaan jonge mantelzorgers op initiatief van Lionsclub Purmerend Markstaede in samenwerking met Welzijn WonenPlus een avond bowlen bij Bowling Split Purmerend. We zorgen er ook voor dat de inwendige mens niet tekort komt. We kijken er naar uit om weer activiteiten te kunnen organiseren.


Online Pubquiz in samenwerking met de Kwisfabriek

Lionsclub Purmerend Marktstaede heeft op 20 april jl met de Online pubquiz maar liefst € 300 opgehaald voor Welzijn WonenPlus. Dit bedrag gaat gebruikt worden om een leuke dag voor jonge mantelzorgers te organiseren.

Prijswinnaars zijn teams Videobloemetjesgordijn en de Boshuisjes. De winnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen.


Lions knappen tuinen op

Onlangs hebben tien leden van Lionsclub Purmerend Marktstaede in samenwerking met RSWP belangeloos hun handen uit de mouwen gestoken tijdens de tuinklusavond bij inwoners uit Purmer-Noord. In twee uur werden twee verwilderde tuinen weer helemaal opgeknapt. 

 


Een bloemetje voor de zorg

Begin april werden bij alle verpleeg- en verzorgingstehuizen in Purmerend grote bossen met tulpen bezorgd door Lionsclub Purmerend Marktstaede. Deze tulpen sieren de verschillende woonkamers in deze verzorgingshuizen en hopelijk brengen we hiermee een beetje liefde en vrolijkheid in deze rare periode.

 


Lions helpen mee voor Stichting Dare 2 Give

Op 13 maart hebben leden van onze club Stichting Dare2Give voor de tweede maal geholpen bij het benefietdiner op het Clusius college te Purmerend. De opbrengsten van deze avond komen ten goede van het weeshuis van de stichting op Sumatra.

Het was wederom een geslaagde avond.

 


Lionsclub Purmerend Markstaede sparen DE-spaarpunten voor de Voedselbank

Dit jaar werd wederom een inzamelactie van DE-spaarpunten opgezet door Lionsclub Purmerend Marktstaede. Purmerend deed enthousiast mee, met als resultaat dat er 405.076 punten werden ingezameld. Dit heeft geresulteerd tot 866 pakken koffie voor de Voedselbank. Namens de club overhandigde Bert Bouman de cheque. Inwoners van Purmerend, bedankt!

 


Escape room challenge

Om de team samenwerking te verbeteren hebben we met LC Purmerend Marktstaede afgelopen dinsdag de Escape rooms van Best Escape Purmerend onveilig gemaakt. Een team van dames ging de strijd aan tegen een heren team. Het was een spannend uur en beide mysteries werden opgelost. Het was een zeer geslaagde avond

 


Het Goede Doel 2020-2021

Lions club Purmerend Markstaede stimuleert haar leden om goede doelen in te brengen. Een goed doel kan door de club zowel materieel als immaterieel ondersteund worden. Het gekozen doel kan zowel op lokaal, nationaal als internationaal terrein liggen.
Goede doelen kunnen vóór 1 maart van het betreffende bestuursjaar door leden en niet-leden worden ingebracht. Elk goed doel moet ten minste voldoen aan de volgende criteria:

  • Het doel moet helder zijn en de clubleden aanspreken.
  • De inzet van de club moet ten behoeve van de gemeenschap zijn en een wezenlijke bijdrage betekenen
  • Instellingen, verenigingen, instanties, gemeenschappen e.a. die reeds door andere organisaties uitvoerig gesubsidieerd/ gedoneerd worden, komen niet als een geschikt doel voor de club in aanmerking. Uitzondering hierop zijn activiteiten georganiseerd door Lionsclubs onderling en die welke georganiseerd worden door de landelijke/ internationale Lions organisatie
  • Het ondersteunen van goede doelen, die duidelijk gekoppeld zijn aan politieke dan wel religieuze richtingen, komen niet voor behandeling in aanmerking.

 

In het bestuursjaar 2020-2021 heeft Lionsclub Purmerend Marktstaede besloten wederom te gaan samenwerken met Regionale Stichting Wonen Plus 

WelzijnWonenPlus

"WelzijnWonenPlus is de nieuwe naam van voorheen RSWPWonenPlus. Met deze nieuwe naam geven wij aan wat wij doen samen met heel veel vrijwilligers. Zoals klussen in huis, boodschappenservice, huisbezoeken, telefooncirkels en mantelzorgerondersteuning. Te veel om op te noemen. De vraag is altijd leidend en wij kijken naar de oplossing of zorgen dat u bij de juiste persoon terecht komt. WelzijnWonenPlus is werkzaam in het gebied Zaanstreek, Waterland en buitengebied van Alkmaar"

uit webpagina van Welzijn WonenPlus