Lionsclub Purmerend Marktstaede

Welkom bij Lionsclub Purmerend Marktstaede

Lionsclub Purmerend Marktstaede is een enthousiaste club van 22 vrouwen en mannen uit verschillende beroepsgroepen die twee keer in de maand bij elkaar komen om het internationale Lionsmotto 'We Serve' inhoud te geven. Dat betekent dat allerlei activiteiten worden ontwikkeld waarmee geld wordt ingezameld wat ten goede komt aan goede doelen. Ook worden er hand- en spandiensten verricht bij activiteiten waarbij veel handen licht werk maken.

Onze club maakt deel uit van het grootste internationale netwerk van serviceclubs: Lions Clubs International.

 


Boekenmarkt 2019

Op zaterdag heeft 14 september 2019 Lionsclub Purmerend Marktstaede de jaarlijks terugkerende boekenmarkt als onderdeel van de Nazomerfeestweek georganiseerd.

De boekenmarkt was het domein voor de ware boekenwurm. Op maar liefst 70 kramen bieden professionele boekenhandelaren hun waar aan. Een must voor de boekenliefhebbers, de koopjesjagers en andere belangstellenden. Het weer was ons goed gezind en het zonnetje scheen volop.

De opbrengst van de kraamverhuur en de verkoop van boeken, cd's en dvd's op onze eigen kramen komt ten goede van het goede doel voor bestuursjaar 2019-2020: Regionale Stichting Wonen Plus (RSWP), locatie Purmerend.

De boekenmarkt heeft dit jaar netto € 1.372,- opgebracht. Een mooi begin voor onze clubjaar.

 

Speciale dank gaat uit naar Het Hoedje van de Koningin die de hele dag belangeloos heerlijke koffie, thee en koekjes voor de kraamhouders heeft verzorgd.

 


Binnenkort: Pubquiz in samenwerking met de Kwisfabriek

Lionsclub Purmerend Marktstaede gaat binnenkort in samenwerking met De Kwis Fabriek een pubquiz organiseren. Teams kunnen zich inschrijven, voor de winnaar zal een mooie prijs beschikbaar worden gesteld.

De opbrengst van de inschrijvingsgelden zal ten goede komen van het goede doel voor het jaar 2019/2020.

Houd deze website en onze Facebook pagina in de gaten voor verdere informatie en de precieze datum. 


Overhandiging cheque aan De Zonnebloem

Op dinsdag 3 september 2019 heeft de huidige voorzitter van Lionsclub Purmerend Marktstaede een cheque ter waarde van € 1.250,- overhandigd aan Rita van der Wallen van  De Zonnebloem, afdeling Purmerend.

Het geld heeft Lionsclub Purmerend Marktstaede met lotenverkoop tijdens de Beemster Fortfair, die afgelopen 16 juni heeft plaatsgevonden.

De Zonnebloem was zeer verheugd met de bijdrage en zal het geld gebruiken voor de organisatie van een jaarlijks terugkerend muziek evenement op 29 september 2019, waarvoor normaal een kleine bijdrage wordt gevraagd aan aanwezigen, volledig gratis te kunnen laten plaatsvinden voor de genodigden.

 

Op de foto is te zien v.l.n.r. Voorzitter de Zonnebloem: Rita van der Wallen,

Penningmeester de Zonnebloem: Peter Ligthart,

voorzitter Lionsclub Purmerend Marktstaede: Roel Hadderingh

 


Het Goede Doel 2019-2020

Lions club Purmerend Markstaede stimuleert haar leden om goede doelen in te brengen. Een goed doel kan door de club zowel materieel als immaterieel ondersteund worden. Het gekozen doel kan zowel op lokaal, nationaal als internationaal terrein liggen.
Goede doelen kunnen vóór 1 maart van het betreffende bestuursjaar door leden en niet-leden worden ingebracht. Elk goed doel moet ten minste voldoen aan de volgende criteria:

  • Het doel moet helder zijn en de clubleden aanspreken.
  • De inzet van de club moet ten behoeve van de gemeenschap zijn en een wezenlijke bijdrage betekenen
  • Instellingen, verenigingen, instanties, gemeenschappen e.a. die reeds door andere organisaties uitvoerig gesubsidieerd/ gedoneerd worden, komen niet als een geschikt doel voor de club in aanmerking. Uitzondering hierop zijn activiteiten georganiseerd door Lionsclubs onderling en die welke georganiseerd worden door de landelijke/ internationale Lions organisatie
  • Het ondersteunen van goede doelen, die duidelijk gekoppeld zijn aan politieke dan wel religieuze richtingen, komen niet voor behandeling in aanmerking.

 

In het bestuursjaar 2019-2020 heeft Lionsclub Purmerend Marktstaede Regionale Stichting Wonen Plus gekozen als jaar doel 2019-2020

Regionale Stichting Wonen Plus

"RSWP is er omdat wij mensen willen helpen. We willen ervoor zorgen dat kwetsbare thuiswonende mensen passende hulp krijgen als zij dat nodig hebben, met de focus op “meedoen” en “iedereen doet ertoe”. Deze ondersteuning moet niet vanuit ons komen maar uit de directe woonomgeving van mensen die naar elkaar om kijken en er voor elkaar willen zijn. Dat willen wij mogelijk maken. Wij geloven in een samenleving waarin mensen er voor elkaar zijn en elkaar helpen als dat nodig is. Met RSWP zetten we ons in om dat te realiseren"

uit webpagina van RSWP