Lionsclub Purmerend Marktstaede

Welkom bij Lionsclub Purmerend Marktstaede

Lionsclub Purmerend Marktstaede is een enthousiaste club van 22 vrouwen en mannen uit verschillende beroepsgroepen die twee keer in de maand bij elkaar komen om het internationale Lionsmotto 'We Serve' inhoud te geven. Dat betekent dat allerlei activiteiten worden ontwikkeld waarmee geld wordt ingezameld wat ten goede komt aan goede doelen. Ook worden er hand- en spandiensten verricht bij activiteiten waarbij veel handen licht werk maken.

Onze club maakt deel uit van het grootste internationale netwerk van serviceclubs: Lions Clubs International.

 


Escape room challenge

Om de team samenwerking te verbeteren hebben we met LC Purmerend Marktstaede afgelopen dinsdag de Escape rooms van Best Escape Purmerend onveilig gemaakt. Een team van dames ging de strijd aan tegen een heren team. Het was een spannend uur en beide mysteries werden opgelost. Het was een zeer geslaagde avond

 


Peace Poster 2019

Op 31 oktober jl. werd in een vol Clusius College in Purmerend de prijsuitreiking verricht voor de jaarlijkse Lionsclub Peace Poster wedstrijd. Wethouder Eveline Tijmstra ging in gesprek met de kinderen over Vrede en Aardig zijn helpt. Vervolgens werd de eerste prijs uitgereikt aan Zeynep Özdemir van basisschool de Carrousel.

De tekening van Zeynep dingt mee met de landelijke verkiezing en wie weet ook met de internationale. 

Al met al was het wederom een gezellige en mooie bijeenkomst.

 

Wethouder Eveline Tijmstra ging in gesprek met de kinderen in het publiek

v.l.n.r: 

Roel Hadderingh (voorzitter LC Purmerend Marktstaede), wethouder Eveline Tijmstra, prijswinnares Zeynep Özdemir, Gea Karhof (voorzitter jury)

Het Clusius College was gezellig vol


Handenwapper project: Opknappen tuinen voor RSWP

Op 2 oktober jl. hebben leden van Lionsclub Purmerend Marktstaede vrijwilligers van RSWP geholpen met het opknappen van tuinen van Purmerendse ouderen. Met slechte weersvooruitzichten is toch aan de grote klus begonnen. Uiteindelijk liet de zon zich zelfs ook nog zien. Het was weer een geslaagde dag met blije gezichten aan het einde van de dag.

 


Binnenkort: Pubquiz in samenwerking met de Kwisfabriek

Lionsclub Purmerend Marktstaede gaat binnenkort in samenwerking met De Kwis Fabriek een pubquiz organiseren. Teams kunnen zich inschrijven, voor de winnaar zal een mooie prijs beschikbaar worden gesteld.

De opbrengst van de inschrijvingsgelden zal ten goede komen van het goede doel voor het jaar 2019/2020.

Houd deze website en onze Facebook pagina in de gaten voor verdere informatie en de precieze datum. 


Het Goede Doel 2019-2020

Lions club Purmerend Markstaede stimuleert haar leden om goede doelen in te brengen. Een goed doel kan door de club zowel materieel als immaterieel ondersteund worden. Het gekozen doel kan zowel op lokaal, nationaal als internationaal terrein liggen.
Goede doelen kunnen vóór 1 maart van het betreffende bestuursjaar door leden en niet-leden worden ingebracht. Elk goed doel moet ten minste voldoen aan de volgende criteria:

  • Het doel moet helder zijn en de clubleden aanspreken.
  • De inzet van de club moet ten behoeve van de gemeenschap zijn en een wezenlijke bijdrage betekenen
  • Instellingen, verenigingen, instanties, gemeenschappen e.a. die reeds door andere organisaties uitvoerig gesubsidieerd/ gedoneerd worden, komen niet als een geschikt doel voor de club in aanmerking. Uitzondering hierop zijn activiteiten georganiseerd door Lionsclubs onderling en die welke georganiseerd worden door de landelijke/ internationale Lions organisatie
  • Het ondersteunen van goede doelen, die duidelijk gekoppeld zijn aan politieke dan wel religieuze richtingen, komen niet voor behandeling in aanmerking.

 

In het bestuursjaar 2019-2020 heeft Lionsclub Purmerend Marktstaede Regionale Stichting Wonen Plus gekozen als jaar doel 2019-2020

Regionale Stichting Wonen Plus

"RSWP is er omdat wij mensen willen helpen. We willen ervoor zorgen dat kwetsbare thuiswonende mensen passende hulp krijgen als zij dat nodig hebben, met de focus op “meedoen” en “iedereen doet ertoe”. Deze ondersteuning moet niet vanuit ons komen maar uit de directe woonomgeving van mensen die naar elkaar om kijken en er voor elkaar willen zijn. Dat willen wij mogelijk maken. Wij geloven in een samenleving waarin mensen er voor elkaar zijn en elkaar helpen als dat nodig is. Met RSWP zetten we ons in om dat te realiseren"

uit webpagina van RSWP